CALL CENTER

INBOUND

Naše usluge Call Centra nudimo isključivo za njemačko govorno područje.

OUTBOUND

Naše usluge Call Centra nudimo isključivo za njemačko govorno područje.

 
 

WEB DESIGN

Cilj svake web stranice je jasan - da ostavi pozitivan i neizbrisiv utisak na posjetioca, a sa njim donese i dobit za obe strane. Posjetioca web stranice koji od stranice očekuje da će ispuniti njegove zahtjeve, ali i onog ko pruža tražene zahtjeve.

Vama kao vlasniku, web stranica omogućava da budete 24h dnevno dostupni Vašim klijentima, kako redovnim tako i potencijalnim.

U suradnji s Vama vršimo izradu web stranica po Vašim željama i potrebama. Uspješnom analizom zahtjeva i potreba dolazimo do zajedničkog rješenja koje će Vas uspješno predstavljati na Internetu.

Pored modernog i kvalitetnog dizajna za uspjeh web stranica potreban je i kvalitetan SEO (Search engine optimization). S kvalitetnim SEO-om prilikom pretrage na nekom od pretraživača izdvajate Vašu web stranicu od mora drugih.

 

IT SOLUTIONS

U današnje vrijeme IT okolina je postala izuzetno kompleksna, kako u aplikativnom, tako i u infrastrukturnom dijelu, koji uključuje fizičku, virtualnu i cloud okolinu. Kroz svoja rješenja nudimo implementaciju kako Windows tako i Linux serverske infrastrukture, te održavanje iste. Također nudimo usluge web hostinga i mail hostinga na obje maloprije pomenute platforme.

Kvalitetna domenska infrastruktura i pripadajući infrastrukturni servisi predstavljaju temelj uspješnog funkcionisanja poslovnih rješenja i servisa svakog ICT sistema. Vršimo dizajn domenske infrastrukture prema potrebama korisnika, i analizu rizika, otklanjanje eventualno uočenih problema, optimizaciju te efikasnije korištenje. Sistemi elektronske pošte danas više ne simboliziraju isključivo slanje i primanje elektronskih poruka. Oni su postali kolaboracijske platforme čije mogućunosti, poput pristupa resursima kroz sve poznate Internet preglednike, objedinjava pristup e-mailu. Ako je kolaboracija u prvom planu naši stručnjaci preporučuju Exchange 2010 sistem, sa naglaskom na visokodostupna rješenja, te rješenja koja počivaju na virtualizacijskoj platformi. Na ovaj način omogućuje se korisnicima korištenje širokog spektra mogućnosti integrisanih u Exchange 2010. Glavni cilj ovog rješenja je postići stabilnu i skalabilnu komunikacijsku infrastrukturu sa potencijalom integracije sa ostalim aplikativnim rješenima.

-Neke od prednosti ovog sistema su:

-mogućnost rada sa udaljenih lokacija

-korištenje putem mobilnih telefona

-visoka dostupnost na različitim lokacijama

-poboljšanja u centralizovanom upravljanju resursima platforme

-mogućnost sveobuhvatne zaštite podataka

 
 

MARKETING

Internet marketing objedinjuje sve aktivnosti koje omogućuju kreiranje kvalitetnog nastupa organizacije na Internetu. Ove aktivnost za rezultat bi trebalo da imaju održavanje konkuretne prednosti organizacije i opstanak na online tržištu. Ovo sve ima za cilj promociju proizvoda i usluga putem interneta i digitalnih medija.

Pojava interneta omogućila je velike promjene u načinu promocije, prvesntveno efikasnije oglašavnje uz smanjene troškove, veliku brzinu širenja i širok spektar korisnika koji su dostupni te ono što je nemoguce u tradicionalnim medijima. Pratiti učinke i rezultate u realnom vremenu. U svakom trenutku online kampanje ćete imati podatak koliko je osoba kliknulo na koji oglas, koliko Vas je to koštalo te da li je ta osoba na kraju i izvršila kupnju putem npr. web shopa.

Naša usluga online marketinga uključuje korištenje sveobuhvatne i sistematske strategije koja počinje idejnim rješenjem i planiranjem promotivne kampanje. Nakon toga klijentima prezentiramo ideje kako odvojiti prisutnost na internetu od ostalih marketinških postupaka. Kad se jednom definišu ključne tačke kampanje, krećemo sa realizacijom.