Osnovana 2011-e godine iz potrebe za uslugama Call Centra na tržištima njemačkog govornog područja kompanija First Contact d.o.o. bilježi stalni rast i razvoj u svome poslovanju. Danas sa ponosom možemo reći da se nije povećao samo obim posla za našu kompaniju već se područje djelovanja proširilo i na druge oblasti pored usluga Call Centra kao što su WEBDESIGN, IT SOLUTIONS i MARKETING prilikom čega se kanališu sjajne ideje i sposobnosti našeg mladog tima u cilju podrške naših klijenata.

Neodstupajući od naših osnovnih struktura djelovanja kao OUTSOURCING STRUČNJAKA pristupamo svakom zadatku naših klijenata kao izvorni sastavni dio njihovog kolektiva uvijek imajući u vidu naš zajednički prioritet: ŠTO EFIKASNIJE POSTIĆI ZACRTANE CILJEVE.